Back to All Events

Ann-Elise Pettersen HyndøyHyndøy (1948-2013) var en norsk videokunstpioner. Hun var autodidakt som kunstner, men var faglig opplært i videomediet gjennom mange år som klipper og filmfotograf i NRK. Hyndøy var kvinne i en mannsstyrt kunstverden. Hun var autodidakt i en periode da den norske kunsten ble gjennomprofesjonalisert. Hennes mange avvik fra normene gjorde henne vanskelig å plassere innenfor tradisjonelle oppfatninger om kvinnelige kunstnere. Hun brøt konvensjoner på måter som verken var forutsigbare, politisk korrekte eller passelige i samtidens smak. Hun falt utenom kanon.

https://www.facebook.com/events/652231164956653/

 

Earlier Event: November 25
Ilavenil Jayapalan